Forum Articles Gallery Photographers BWRhaps Group

เมื่อผมถ่ายรูปให้เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน

“ผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์แต่เป็นนักถ่ายภาพ เมื่อครั้งที่ผมไปเยี่ยมเยือนเจ้าสมปราถนา ณ น่านและ คุณ สถาพร สุริยา ผู้เป็นสามี ระหว่างที่สนทนาถึงที่มาของตระกูล ผมขอท่านถ่ายรูป ผมถ่ายเพียงภาพเดียว และอีกภาพรูปเจ้าและสามี เบื้องหลังภาพถ่ายนั้นฉากหลังเป็นภาพถ่ายสาแหรกราชตระกูลของเจ้า รูปตรงกลางที่เป็นภาพใหญ่คือภาพของเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เหนือขึ้นไปซ้ายขวาเป็นภาพพระเจ้าสุรยพงษ์ผริตเดชและเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ด้านซ้ายของภาพใหญ่ เจ้าศรีพรหมา (ราชธิดา) ม.จ. สิทธิพร กฤดากร (สามี) และภาพเจ้าพรมและเจ้าดาวเรือง (บิดามารดาเจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน) ส่วนด้านขวาไล่จากด้านบนลงล่างและจากซ้ายมาขวา เป็นแม่เจ้าศรีโสภา เจ้าราชบุตร(บิดาเจ้าโคมทอง) เจ้าโคมทอง เจ้าบุญโสม(มารดาเจ้าโคมทอง) เจ้าบัวมัน และรูปสุดท้ายเจ้าจุมบี (ทั้งเจ้าบัวมันและเจ้าจุมบีเป็นธิดาของเจ้าราชบุตรและเจ้าบุญโสม) ภาพถ่ายเพียงภาพเดียวที่ผมถ่ายนั้นที่ทำให้พยายามอธิบายความหมายและเรื่องราวที่อยู่ด้านหลัง มีความรู้สึกว่าเรื่องราวของอาณาจักรน่านทั้งหมดอยู่ภายใน ดูเหมือนยังมีเสียงลมหายใจ ... ลมหายใจของอาณาจักรน่าน ... ลมหายใจแห่งล้านนา”

รายละเอียดภาพ "เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน" leica m6ttl, sumicron-m 1:2/35 asph Tri-x 400 rated 320, Forte PW14 8*10

 

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากง่วนอยู่กับงานเขียนชิ้นนี้มาประมาณเดือนครึ่ง ศึกษาข้อมูลจากเว็ปไซร์ที่เกี่ยวข้องนับไม่ถ้วน รวบรวมข้อมูลจากหนังสือจดหมายเหตุ และประวัติศาสตร์อีกนับสิบเล่ม โชคดีได้เพื่อนผู้มีความรู้สูงอย่างคุณพิทยา วงศ์ใหญ่ เป็นผู้ช่วยให้ข้อมูลจำนวนมากจากเมืองเหนือ (ถ้าขาดข้อมูลจากคุณพิทยา งานคงไม่สามารถออกมาได้อย่างที่เป็นอยู่) ในที่สุดงานเสร็จเรียบร้อยเมื่อคืนนี้ครับ

เป็นงานเขียนเรื่อง ... น่าน....ลมหายใจแห่งล้านนา.....................ผมคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น
“เจ้าสมปราถนา ณ น่าน .... ลมหายใจแห่งนครน่าน” แทนชื่อที่ตั้งเดิมครับ

ข้อความในวงเล็บข้างบนสุดคือเนื้อหาของบทความในวรรคสุดท้าย จากเนื้อหาทั้งหมด 11 หน้า เป็นเรื่องที่ยาวสุดเท่าที่ผมเคยเขียน ทั้งๆที่ผมรู้สึกว่าสั้นมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่อยากเขียนถ่ายทอดออกมา แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาลงพิมพ์เป็นตอนเดียวได้หรือเปล่าแล้วครับ อย่างไรก็ตามเมื่อตีพิมพ์แล้วอยากเชิญชวนให้อ่านครับ

ล้านนาคืออระไร มีที่มาอย่างไร น่านมีความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไร ความเกี่ยวพันกับล้านนาเชียงใหม่เป็นอย่างไร ความเป็นนครรัฐคืออะไร คอนเซฟในเรื่องประเทศเป็นอย่างไร เกิดขึ้นเมื่อใดและอย่างไร ทั้งหมดฉายให้เห็นภาพตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนครรัฐจนกระทั่งสิ้นสุดและสถานะที่ยังดำรงอยู่ในปัจจุบัน

ขณะที่ผมถ่ายภาพให้เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน ผมถ่ายเพียงรูปเดียวไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกัน เพียงรู้สึกลึกๆว่ารูปเดียวก็เกินพอ เรื่องราวทั้งหมดอยู่ในภาพเดียวนั้น เป็นคำพูดนับพันนับหมื่น .........อยากเชิญชวนให้อ่าน มั่นใจว่าจะได้อะไรบางอย่างไป ไม่เฉพาะผู้ที่มาจากทางเมืองเหนือครับ

--------------------------------------------------------------------------------